ISNO

Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO)

Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) umožňuje domácnostem pohodlně třídit odpad a ovlivnit, jak vysoká bude jejich platba za odpady. Třídění odpadů je díky ISNO stejně pohodlné jako vyhazování odpadů do nádoby se směsným odpadem avšak ekonomičtější a ekologičtější.


Balíčky ISNO


ISNO MINI: Tento balíček je určený pro ty, kteří chtějí odpady třídit, jen nechtějí absolvovat proceduru inventury nádob. Jediné, co je potřeba vyplnit, je objednávka nádob (najdete v záložce objednávka nádob ISNO). Na základě objenávky obdrží zájemce nádoby na plast, na papír a na bioodpad, díky čemuž už nemusí tříděný odpad nosit do veřejných kontejnerů. Minimální administrativya je zde však vykoupena tím, že se vytříděný odpad nepromítá do slev na poplatku za odpady. Pro výpočet slev máme v rámci ISNO MINI málo informací, tj. nevíme, kdo všechno třídí a jak třídí. ISNO MINI je zde pro občany, kteří chtějí pohodlně třídit své odpady a sleva na místním poplatku je pro ně položka nehodná pozornosti.


ISNO Green Plus: Inovace stavajícího systému nádob na bioodpad. V rámci reakci na požadavky klientů  nabízíme možnost výměny stávající nádoby 120 l na bioodpad za nádobu o objemu 240 l. Stačí pouze přivést vymytou původní 120 l nádobu na Sběrné středisko odpadů Mikulov, Brněnská 65 a větší dostanate výměnou.

 

ISNO: Klasické ISNO zahrnující objednávku nádob, inventuru stanoviště, registrační formulář a samotné třídění, jak lehké :)


Inteligentní systém nakládání s odpady má za cíl, aby:

► třídění odpadů bylo stejně pohodlné jako vyhazování odpadu do popelnice se směsným odpadem – každá domácnost, která si zažádá, získá zdarma čipem označenou nádobu na plast, na papír a na bioodpad. Domácnosti, které nemají prostor na nádoby, dostanou pytle na třídění odpadů se sadou čárových kódů,

► třídění odpadů bylo výhodné – domácnosti, které budou poctivě třídit odpad, mohou dosáhnout snížení poplatku až do výše 70% stanoveného poplatku (v případě, že např. pětičlenná rodina bude zodpovědně třídit, může v následujícím roce místo 2500 Kč, zaplatit pouze 750 Kč),

► třídění odpadů bylo nevšední – každé čtvrtletí bude zveřejňováno hodnocení jednotlivých domácností a jednotlivých částí obce/města,

► platba za odpady byla spravedlivá- domácnost, která třídí odpady, bude platit za odpady méně než, domácnost, která odpady netřídí.


Jak systém funguje?

Všechny svážené nádoby jsou opatřeny čipy s unikátním číselným kódem, který se při výsypu načte a uloží do databáze. Tím vznikne informace, kolik která domácnost odevzdala odpadů. Po uzavření čtvrtletí dojde k vyúčtování, kdy se domácnostem připíší bonusy podle celkového objemu a poměru tříděného a směsného odpadu. Od­měnou je snížení poplatku za odpady na následující rok. Obce/města, ve kterých je zavedeno ISNO, mají zřízené speciální webové stránky jako např. Březí, Pasohlávky atd. s uživatelskými účty, kde každá domácnost může sledovat, jaký objem odpadu vytřídila, jaký bonus jí za to byl připsán a jak si vede v žebříčku nejlepších třídičů.


Tři důvody proč projekt podpořit:

1. Kdo třídí, šetří peníze - cca 80% odpadu produkovaného v domácnostech je možné vytřídit na jednotlivé složky jako je plast, papír, sklo, bioodpad atd. a prodat jako druhotnou surovinu – za odpad, který je v nádobě na směsný odpad se platí. Čím více se ušetří, tím méně se vybere na poplatcích od těch, co se o to zasloužili.

2. Kdo třídí, šetří životní prostředí - vytříděný odpad (druhotná surovina) z části nahradí prvotní surovinu, kterou je třeba těžit – čím více se třídí, tím méně se těží.

3. Kdo třídí, dělá obci/městu dobré jméno – je fajn, když vám někdo pochválí např. nový účes. Stejně fajn může být, když bydlíte v obci/městě, které se může pochlubit nadčasovým odpadovým hospodářstvím.

 

Jak získat maximální možnou slevu na poplatku?

Podívejte se na naše video:

https://www.youtube.com/watch?v=wNVBuU_9wKc&feature=youtu.be