Kontejnerová doprava

► Odvoz a odstranění objemného odpadu;
► Odvoz směsného komunální odpadu ;
► Odvoz dřeva, papíru, plastů
► Odvoz skla (dělený kontejner, možnost svozu bílého a barevného skla zároveň)
► Odvoz bilogicky rozložitelného odpadu
► Odvoz pneu
► Odvoz stavebních sutí
► Odvoz vedlejších živočisných produktů 3. kategorie, gastroodpadů (odpadů z kuchyní a stravoven)
► Dovoz štěrků a písků, kompostu

DOPRAVA

K odvezení odpadu nabízíme naši bezkonkurenční kontejnerovou dopravu:

1. Dopravu do 20 km od Drnholce účtujeme paušální dopravou 1.050Kč + manipulace.

2. Doprava nad 20 km se účtuje dle ujetých kilometrů z překladiště Drnholec na místo určení a zpět + manipulace.

3. Manipulace: - při přistavení kontejneru účtujeme 2 manipulace po 70 Kč

                      - při odvozu odpadu účtujeme 3 manipulace po 70 Kč


Doprava kontejnerovým nosičem

Renault Midlum:
► nosnost 6 tun;
► převoz kontejnerů o objemu 3 až 22 metrů krychlových;
► společnost disponuje dvěmi voizidly přičemž jedno je vybaveno hydraulickou rukou s nosností 1,1t a vyložením
do 5,5 m nad úrověn země;

Renault Premium:
► nosnost 12 tun;
► připojení přívěsu o nosnosti 14 tun;
► převoz kontejnerů o objemu 3 až 44 metrů krychlových


Formulář pro objednání svozu odpadu