Integrovaná politika

Vedení společnosti STKO, s.r.o. přijalo v rámci svých realizačních procesů – nakládání s odpady, následující politiku k zajištění efektivního řízení společnosti.

Základní aktivitou naší společnosti se stává nezbytnost zavádění principů trvalého zlepšování systému řízení, kvality práce a ochrany životního prostředí do své každodenní činnosti.

Kvalita není setrvalý stav, je to cesta trvalého zlepšování.

Ochrana životního prostředí není jen naplnění požadavků systému, je to přirozený životní styl.

Kvalitu našich služeb chápeme jako jednu z nejvyšších hodnot, která nám umožňuje dále se rozvíjet.Vedení společnosti se v rámci své politiky zavazuje:

► dosažení spokojenosti zákazníka s kvalitou našich služeb je naším prvořadým cílem
► jako samozřejmost důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti a k ochraně životního prostředí,
► udržovat a zlepšovat integrovaný systém řízení dle ISO 9001 a ISO 14001
► zapojit se do procesu trvalého zlepšování zavedených procesů, stanovit každoročně cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje,
► trvale vzdělávat své pracovníky, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách kvality našich služeb a ochrany životního prostředí,
► výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své politiky,
► objektivně hodnotit environmentální profil a zlepšovat stav životního prostředí zejména preventivním přístupem,
► vést otevřený dialog s pracovníky, klienty a veřejností o chování k životnímu prostředí.
► předcházet vzniku havarijních situací,
► důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti recyklace odpadů.
► snižovat emise vozového parku


Příloha: Integrovaná politika (*.doc)