Likvidace černých skládek

Pomocí soupravy nákladního vozidla a přívěsu s jedinečným objemem kontejnerů 88m3 a teleskického manipulátoru se lžicí o objemu 3 m3 (opět eliminujeme nepříjemnou vlastnost nízké specifické hmotnosti odpadu) nabízíme bezkonkurenčí ceny pro likvidace černých skládek:

► Ceny kalkulujeme na základě prohlídky černé skládky - rozhodující jsou vlastnosti odpadu.

► Cena za naložení, odvoz, odstranění a úklid celé černé skládky nepřesahuje nikdy 2000 Kč/t vč. DPH.


Odstranění těchto černých skládek nepřesáhlo šest hodin:


Reference č.1

 
     
 
     
 Reference č.2