Za likvidaci směsného odpadu vytáhne občan Mikulova každý rok ze své peněženky pět set korun. Nejen že městu tato částka zdaleka nepokryje náklady, ale taky se nerozlišuje mezi obyvateli, kteří poctivě třídí a těmi, kteří si s něčím takovým hlavu nelámou. Spravedlnost by mohlo nastolit zavedení Inteligentního systému nakládání s odpadem.

Díky němu se zvýší množství vytříděného odpadu, protože lidem odpadne nutnost s ním chodit k nejbližšímu sběrnému stanovišti. A navíc mohou dostat prémie podle toho, kolik jakého odpadu vyprodukují. Město má pro tyto účely recyklační fond, ten by se měl plnit především ze zvýšené odměny od EKO-KOMu, případně z bonusů za druhotné suroviny od společnosti STKO, která se zabývá svozem odpadů na Mikulovsku.

Pětičlenná rodina v současné době platí dva a půl tisíce ročně. „Když ale bude opravdu důsledně třídit, vyjde likvidace jejích odpadů jen na sedm set padesát korun. Město jí tak může klidně zbylé peníze vyplatit na prémii. Naopak ti, kteří vyprodukují směsného odpadu větší množství, zaplatí více,“ shrnul Tomáš Hlavenka, ředitel společnosti STKO.

Základ systému už funguje v Březí, částečně taky v Drnholci. A podle dosavadních výsledků se osvědčil. Zatímco před jeho zavedením vyprodukovali obyvatelé Březí během tří měsíců 80 tun směsného odpadu, po změně to bylo za stejnou dobu pouze 44 tun. Do kontejneru na komunál tam totiž vyhazuje papír, plast, bioodpad nebo sklo už jen málokdo.

„Popeláři stejně nasypou všechno do jednoho vozu na komunál,“ často argumentují ti, kteří netřídí. Nevidí však, proč se tomu tak občas děje. „Když někdo vyhodí zbytky ze zabíjačky do kontejneru na papír, je nesmysl ho pak vysypat do vozu a zničit jím všechnu správně vytříděnou surovinu. Proto pro něj pak přijede vůz na komunální odpad,“ vysvětlil Hlavenka.

Projekt se podle něj v Mikulově rozjede nejdřív začátkem příštího roku, když se k němu dobrovolně přihlásí alespoň polovina sběrných míst. To je třeba rodina anebo skupina sousedů, kteří by využívali společné nádoby. Přihláška je ke stažení na webu firmy STKO.