Překladiště odpadů Drnholec

Provozovna se skládá z obloukové haly a jejich přilehlých pozemků v obci Drnholec.

Účelem provozovny je sběr, výkup, shromažďování a třídění odpadů od různých původců a dodavatelů odpadů.
Odpady, které je možno recyklovat, se zde dotřiďují, lisují a odvážení k dalšímu zpracování.
Odpady, které již není možno dále zpracovávat se odvážejí do spalovny k ukončení životnosti odpadu.


Provozní doba:

Pondělí - Čtvrtek

Pátek

Sobota, Neděle

7.00 - 15.00

7.00 – 15.00 

ZavřenoVedoucí provozu:

Jana Křibíková
telefon: +420 736 516 025
e-mail: prekladiste@stko.cz


Mapa (tady nás najdete):
Seznam odpadů příjímaných do zařízení:

Kód odpadu Název odpadu
12 01 01 Piliny a třísky železných
12 01 05 Plastové hobliny a třísky
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
15 01 04 Kovové obaly
15 01 05 Kompozitní obaly
15 01 06 Směsné obaly
15 01 07 Skleněné obaly
15 01 09 Textilní obaly
16 01 03 Pneumatiky
16 01 17 Železné kovy
16 01 18 Neželezné kovy
16 01 19 Plasty
16 01 20 Sklo
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady
19 08 09 Směs tuků a olejů z odluč. tuků obs. pouze jedlé oleje a tuky
19 10 01 Železný a ocelový odpad
19 10 02 Neželezný odpad
19 12 01 Papír a lepenka
19 12 02 Železné kovy
19 12 03 Neželezné kovy
19 12 04 Plasty a kaučuk
19 12 05 Sklo
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08 Textil
19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 10 Oděvy
20 01 11 Textilní materiály
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02 Zemina a kameny
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 02 Odpad z tržišť
20 03 03 Uliční smetky
20 03 07 Objemný odpad
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené

 pneumatiky pouze do průměru 120 cm

 Příloha: Seznam odpadů přímaných na překladišti (*.pdf)