Sběrné středisko odpadů Klentnice

 

Dne 15.2.2016 bylo otevřeno Sběrné středisko odpadů Klentnice, které provozovuje společnost STKO, spol.s.r.o. s podporou obce Klentnice.

Toto zařízení slouží k bezplatnému příjmu odpadů od občanů obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Věstonice, Hrabětice, Ivaň, Jevišovka, Klentnice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky, Perná, Vlasatice, městys Drnholec a město Mikulov. 

 

Občané Ivaně, Klentnice a Perné při odložení stavební suti musí předložit doklad o zaplacení poplatku za likvidaci tohoto druhu odpadu.

 

Sběrné středisko odpadů najdete v obci Klentnice směrem od hřbitova k autoopravně.


Kontaktní osoba:

 

Petr Holas, vedoucí stacionárních zařízení

519 511 456


Zkušební otvírací doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno   
Zavřeno
15:00 - 17:00
14:00 - 16:00
Zavřeno
Mapa (tady nás najdete):

 

 

 

Přijímané odpady:

Příjmané odpady na Sběrné středisko odpadů Klentnice jsou stanoveny v příloze č. 2 provozního řádu zařízení.

Kategorie příjmaných odpadů jsou jak odpady ostatní (papír, plasty, sklo, sutě, objemný odpad), tak i odpady kategorie nebezepčných odpadů (plechovky od barev, minerální a hydraulické použité oleje, léky, zářivky, baterie a mnoho dalších).


Zjednodušeně, jaké odpady mohu přivést?

 objemné odpady (nábytek, koberce ...)
 nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné ...)
 elektrospotřebiče (ledničky, ledničky, televize, monitory ...)
 zeleň (tráva, listí, spadané ovoce ...)
 stavební odpad ( cihly, beton, písek, suť..)
 separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
 textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích

pneumatiky pouze do průměru 120 cm