Sběrné středisko odpadů Perná

 

Dne 1.7.2013 bylo otevřeno Sběrné středisko odpadů Perná, které provozovuje společnost STKO, spol.s.r.o. s podporou obce Perná.

Toto zařízení slouží k bezplatnému příjmu odpadů od občanů obcí Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Věstonice, Hrabětice, Ivaň, Jevišovka, Klentnice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky, Perná, Vlasatice, městys Drnholec a město Mikulov. 

Občané Ivaně, Klentnice a Perné při odložení stavební suťi musí předložit doklad o zaplacení poplatku za likvidaci tohoto druhu odpadu.

 

 

Sběrné středisko odpadů najdete v blízkosti nově vybudované čistírny odpadních vod v obci Perná viz mapka.


Kontaktní osoba:

 

Petr Holas, vedoucí stacionárních zařízení


Břetislav Pekárek, obsluha SSO
email: sdperna@stko.cz


Provozní doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Zavřeno
Zavřeno
15:00 - 17:00   
Zavřeno
Zavřeno
11:30 - 13:30
Zavřeno
Mapa (tady nás najdete):

 

 

 

Přijímané odpady:

Příjmané odpady na Sběrné středisko odpadů Perná jsou stanoveny v příloze č. 2 provozního řádu zařízení.

Kategorie příjmaných odpadů jsou jak odpady ostatní (papír, plasty, sklo, sutě, objemný odpad), tak i odpady kategorie nebezepčných odpadů (plechovky od barev, minerální a hydraulické použité oleje, léky, zářivky, baterie a mnoho dalších).


Zjednodušeně, jaké odpady mohu přivést?

 objemné odpady (nábytek, koberce ...)
 nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné ...)
 elektrospotřebiče (ledničky, ledničky, televize, monitory ...)
 zeleň (tráva, listí, spadané ovoce ...)
 stavební odpad ( cihly, beton, písek, suť..)
 separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
 textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích

 pneumatiky pouze do průměru 120 cm