Sběrné středisko odpadů Strachotín

 

Dne 1.10.2014 bylo otevřeno Sběrné středisko odpadů Strachotín, které provozovuje společnost STKO, spol.s.r.o. s podporou obce Strachotín.

Toto zařízení slouží k příjmu odpadů od občanů obce Strachotín. 

 

Za odpady skupiny 20 dle katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.), např. objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, textil, vyřazené elektrozařízení, zářivky, jedlý olej a tuk jsou od občanů přijímany ZDARMA.

 

Odpady, které není možné zařadit do této skupiny, např. stavební suť, dřevěné obaly, pneumatiky, motorový olej, obaly od nebezpečných látek, jsou od občanů přijímány dle platného ceníku:

 

Pytel 20,- Kč
Kolečko zahradnické 35,- Kč
Ruční vozík 60,- Kč
Malý autopřívěs do 500 kg 100,- Kč
Velký autopřívěs do 750 kg 150,- Kč

 

 

Sběrné středisko odpadů najdete za PPS AGRO a.s. Strachotín viz mapka.


Kontaktní osoba:

 

Petr Holas, vedoucí stacionárních zařízení


Petr Jurča, obsluha SSO


Provozní doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Zavřeno
Zavřeno
16:00 - 18:00   
Zavřeno
Zavřeno
8:00 - 11:00
Zavřeno
Mapa (tady nás najdete):

 

 

 

Přijímané odpady:

Příjmané odpady na Sběrné středisko odpadů Strachotín jsou stanoveny v příloze č. 2 provozního řádu zařízení.

Kategorie příjmaný odpadů jsou jak odpady ostatní (papír, plasty, sklo, sutě, objemný odpad, jedlý olej), tak i odpady nebezpečné (plechovky od barev, minerální a hydraulické použité oleje, léky, zářivky, baterie a mnoho dalších).


Zjednodušeně, jaké odpady mohu přivést?

 objemné odpady (nábytek, koberce ...)
 nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné ...)
 elektrospotřebiče (ledničky, ledničky, televize, monitory ...)
 zeleň (tráva, listí, spadané ovoce ...)
 stavební odpad ( cihly, beton, písek, suť..)
 separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
 textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) - za účelem dalšího využití textil nutno odevzdat čistý, suchý, zabalený v igelitových pytlích

 pneumatiky pouze do průměru 120 cm