Sběr a svoz odpadu

Odpady vznikají téměř neustále v každé z podnikatelských činností, v domácnostech, jednoduše vždy a všude. Problematiku nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění, který stanovuje práva a povinnosti původců odpadů atd. Mezi základní povinnosti patří odevzdání odpadů ostatních i nebezpečných osobám oprávněným k nakládání s odpady. Společnost STKO, spol s.r.o. je dle zákona oprávněna k nakládání s odpady ostatními i nebezpečnými.

Zajistíme pro vás odvoz odpadu v nádobách, ale i velkoobjemových či nebezepčných odpadů pomocí kontejnerové dopravy, včetně zapůjčení kontejnerů.

Komunální i tříděný odpad (papír, plast, sklo, bio odpad) svážíme uložený v:

► plastových pytlích;

► plastových sudech o objemu 30 l; (vedlejší živočišné produkty, gastroodpad, zbytky z kuchyní a stravoven)

► nádobach o objemu 110 - 120 l;

► nádobach o objemu 240 l;

► nádobach o objemu 1100 l.

 

Svážené komodity odpadů nádobovým, pytlovým systémem

► papír a lepenka;

► plasty a plastové obaly;

► textil (v zavázaných pytlích při svozu papíru)

► sklo;

► biologicky rozložitelný odpad;

► vedlejší živočišné produkty, gastroodpad, zbytky z kuchyní a stravoven;

► směsný komunální odpad.

Poskytujeme dále služby poradenství v oblasti odpadového hospodářství.

Všechny svážené nádoby společností STKO, spol. s.r.o jsou vybaveny čárovými kódy a každý výsyp je evidován.

Máte tedy dokonalý přehled, za co vydáváte své peníze.

Pro nezávaznou kalkulaci služeb v odpadovém hospodáředví klikněte  ZDE a my vám zašleme cenovu nabídku.