Termíny svozů

Informace ke svozu odpadu:

Pracovníci svozu odpadu mohou vyvézt pouze nádoby označené čárovým kódem nebo speciálním čipem, který přiděluje STKO. V případě změny nádoby je zapotřebí tuto skutečnost oznámit našemu dispečerovi.

Do sběrných nádob na směsný komunální odpad nesmí být ukládan nebezpečný odpad (chemikálie, uhynulá zvířata, olověné akumulátory apod.).

Sběrné nádoby, které obsahují nebezpečné odpady, nebudou vysypány do sběrného vozidla a budou označeny samolepkou s udáním důvodu nevysypání nádoby.

Sběrné nádoby nepřetěžujte. Přetíženou sběrnou nádobu nemohou závozníci naložit, protože hrozí její poškození vlastní vahou. Přetížené nádoby nebudou vysypány do sběrného vozidla a budou označeny samolepkou s udáním důvodu nevysypání nádoby.

Nádoby určené pro svoz přistavte v den svozu tak, aby bylo zřejmé, že je požadováno jejich vyprázdnění a aby mohli závozníci bez závažnějších problémů naložit. Vyvážet se budou pouze nádoby umístěné na zpevněné ploše, která je přístupná bez překážek ve vzdálenosti do pěti metrů od pozemní komunikace.

Nádoby umístěné v areálu původce musí být přístupné v den svozu v době od 5.00 do 16.00 hodin.

V případě potřeby výměny sběrné nádoby je možno si tuto nádobu zakoupit na sběrném dvoře v Mikulově na Brněnské 65.

Plastové pytle a biosáčky.

V případě nedostatku prostředků pro ukládání tříděného odpadu si mohou občané (pouze obce, kterým provádí naše společnost svoz tříděných odpadů) zdarma vyzvednout na sběrném dvoře v Mikulově:

► plastové pytle žluté (120 l) - pro ukládání plastů
► plastové pytle modré (120 l) - pro ukládání papíru
► biologicky rozložitelné sáčky (1,5 l) - na bioodpad vhodný pro kuchyňské užití

Výdej se provádí v omezeném množství.

Harmonogram svozu odpazů z obce:

Obec Bavory

Obec Březí

Obec Brod nad Dyjí

Obec Dobré Pole

Obec Dolní Dunajovice

Obec Dolní Věstonice

Městys Drnholec

Obec Horní Věstonice

Obec Hrabětice

Obec Ivaň

Obec Jevišovka

Obec Klentnice

Obec Kobylí

Obec Křepice

Město Mikulov

Obec Novosedly

Obec Nový Přerov

Obec Pasohlávky

► Obec Pavlov

Obec Perná

Obec Přibice

Obec Sedlec

Obec Šitbořice

Obec Strachotín

 Obec Troskotovice

Obec Uherčice

Obec Vlasatice

Vývoz skla z kontejnerů a

živnostenské sklo